Het bestuur van de Stichting Anselbode bestaat uit:

Paul van den Bongard - voorzitter

Jo Cremers - secretaris, penningmeester en bezorging

René Wijmenga - redactie, acquisitie en bezorging

Wim Berendsen - redactie, website en bestuurslid

Pastoor Heemels - redactie en bestuurslid

Ben Deckers - bestuurslid