DINSDAG 16 april: 
19.00 uur H. Mismet Boeteviering.

WOENSDAG 17 april: 
09.00 uur H. Mis.
DONDERDAG 18 april:  WITTE DONDERDAG
19.00 uur Witte Donderdagviering in het Oude Kerkje m.m.v. “de Schola”.

VRIJDAG 19 april: GOEDE VRIJDAG.
15.00 uur Kruisweg in het Oude Kerkje.
19.00 uur Goede Vrijdagviering in het Oude Kerkje m.m.v. “de Schola” .

ZATERDAG 20 april: PAASZATERDAG. Extra collecte. 
19.00 uur Paaswake m.m.v. het Gemengd Kerkelijk Zangkoor “St. Johannes” voorMathias Huijnen en Francisca Huijnen-Schunck en kinderen (jrd); ouders van Megen-Eymael en kinderen (jrd); ouders Vodisek-Packbier (jrd); To Gerets-Houben (off); Hein Ramakers (verj); ouders Immers-Thomas en kinderen; ouders de Liège-Delang en kinderen; Math Janssen; ouders Janssen-Pluymakers; ouders Puts-Hamers; voor een bijzondere intentie; voor Melanie; ouders Korver-Eggen (st); Marginella Rozinski (st).

ZONDAG 21 april: HOOGFEEST van PASEN.  Extra collecte. 
11.00 uur H. Mis in de Grote Kerk m.m.v.het Gemengd Kerkelijk Zangkoor “St. Johannes”voor Dirk Haagmans (6wd); Hans Lataster (off); Al Brull; Henk van Duin; familie Goossen-Prevo, zoon Jo en kleinzoon Tom; Martha Handels-Franken; Piet en Fien Jongen-Schörgers; echtpaar Herbergs-Smeets (st); levende en overleden leden van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor “St. Johannes”.

MAANDAG 22 april: 2dePAASDAG.
11.00 uur H. Mis in de Grote Kerk. 
12.45 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude Kerkje aan Leah Hermans.

DINSDAG 23 april: 19.00 uur H. Mis.

WOENSDAG 24 april: 
09.00 uur H. Mis.

DONDERDAG 25 april:  H. Marcus.
Let wel: geen H. Mis.

VRIJDAG 26 april:
18.40 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

ZATERDAG 27 april: Vooravond van de 2ezondag van Pasen. (Beloken Pasen).
14.00 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude Kerkje aan Milan Kochen.
19.00 uur H. Mis.

ZONDAG 28 april: 2eZondag van Pasen (Beloken Pasen). 
10.00 uur H. Mis in het Oude Kerkje m.m.v. het zangkoor Cantiga voor Annie Horssels-Gillissen (6wd); Ger Fischer (jrd); ouders Herman en Maria Handels-Vossen en zoon Sjeng (jrd); ouders Jussen-Deliën; ouders Knubben-Müller en Mathieu Müller (jrd); ouders Handels-Mantingh; Toon Speck; Jozef en Mientje Haeren (st).
13.30 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude Kerkje aan Bailey en Jaylinn Jacobs.
14.15 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude Kerkje aan Philou Lexis.

MAANDAG 29 april:
Let wel: geen H. Mis. 

DINSDAG 30 april: 
19.00 uur H. Mis.Zoals gebruikelijk wordt elke dag in de maand mei om 19.00 uur in het Kapelletje op de Bossen de Rozenkrans gebeden, behalve op zaterdag om 18.00 uur. 

WOENSDAG 1 mei: 
 09.00 uur H. Mis.

DONDERDAG 2mei:
Let wel: geen H. Mis.

VRIJDAG 3 mei: HH. Philippus en Jacobus.
19.00 uur H. Mis voor ouders Herinx-Vreuls en Mia Krikke; ouders Gadiot-Rutten (st).Na de H. Mis zegening met het Allerheiligste.

ZATERDAG 4 mei: Vooravond van de 3ezondag van Pasen. DODENHERDENKING
19.00 uur H. Mis in het Oude Kerkjem.m.v. zangeres Jenny Bahnen-Goorenvoor Annie Jongen-Reinartz (verjaardag); Wiel Jongen (off); To Gerets-Houben (off); Wiel Eussen; ouders Immers-Thomas en kinderen; ouders De Liège-Delang en kinderen. Na de H.Mis vindt de herdenking plaats bij het monument onder aan de kerkberg. 

ZONDAG 5 mei: 3eZondag van Pasen. 
11.00 uur H. Mis in de Grote Kerk voor Fer en Marie-Thérèse Willemse-Dresen (jrd).
12.45 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude Kerkje aan Isabella Brassé.

13.30 uur Toediening van het H. Doopsel in het Oude Kerkje aan Lexie Huppertz.