Overleden Billa Knobbe-Gorsic en Anny Jacobs Bodelier. Lees het inmemoriam geschreven door pastoor Heemels

Op 2 maart overleed in de leeftijd van 56 jaar mevrouw Birgit Nielaba.

11 februari overleed in de leeftijd van 41 jaar Pascal Hein. Op 26 februari overleed in de leeftijd van 96 jaar mevrouw Trees Handels-Mantingh. Op 2 maart overleed in de leeftijd van 97 jaar mevrouw Liesbeth Klein-Pöschkens Lees hier het in memorian van Pastoor Heemels.

Op 15 januari overleed in de leeftijd van 82 jaar de heer Math Huntjens.

Op 26 december overleed in de leeftijd van 72 jaar de heer Al Brull.

Al Brull geloofde in de gemeenschap die we samen kunnen vormen. Daar ging hij voor. Hij had bepaalde talenten meegekregen van Onze Lieve Heer en die talenten zette hij ruimhartig in.

Niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij, zo formuleerde de koning het treffend in zijn kersttoespraak. Een groter én een blijder wij, dat was het, met Al erbij! Blijmoedig. Want als Al binnenkwam, dan kreeg je al goede zin. De man met de mooiste lach van Eygelshoven.

Op 19 november overleed in de leeftijd van 94 jaar de heer Lykele van den Hoop en op 11 december overleed in de leeftijd van 87 jaar mevrouw Corry Nielaba-Jansen. Lees hier het door pastoor Heemels geschreven in memoriam