41 Piet Diederen grijsVrijdag 25 september overleed in de leeftijd van 92 jaar de heer Piet Diederen

In de kerk, waarin hij werd gedoopt, namen we afscheid van hem. Bij een in memoriam voor Piet Diederen zal het al gauw gaan over muziek. Wie is de patrones van de muziek? Dat is toch wel op de eerste plaats sint Cecilia. Hoe heette de moeder van Piet? Cecilia! Hij heeft haar nooit gekend. Piet is van 1928. Moeder overleed in 1930.In de krant van 1930 vond ik de overlijdensadvertentie:

39 Ed Beckers01Op zondag 13 september overleed in de leeftijd van 83 jaar de heer Ed Beckers.

38 Boermans 2Op woensdag 2 september overleed in de leeftijd van 96 jaar de heer Frans Boermans uit de Putstraat. In de parochiekerk sprak ik de volgende woorden. In de nacht van 3 op 4 september 1993 was er een korte brand in de stallen van de boerderij aan de Putstraat. Ik las erover in de krant. Het Limburgs Dagblad sprak van de Putstraat in de Kerkraadse buurtschap (!) Eygelshoven. 

 

 

Oorlogsverslag van kapelaan Keybets

Pierre Joseph Keybets, geboren te Terwinselen, 7 maart 1907. 

Priester gewijd te Roermond 1 april 1933. 

Kapelaan te Eygelshoven van 1933 tot 1957.

Daarna was Keybets pastoor van Eys-Wittem, Hulsberg en emeritus te Spekholzerheide. Overleden te Kerkrade op 24 januari 1981.

Het begin van de oorlog

Begin mei 1940 werd als rector van het gezellenhuis Anton van den Bosch uit Weert[1] benoemd. Spoedig was het gezellenhuis weer bewoond door eerwaarde zusters en jonge mijnwerkers uit alle delen van Nederland (±160 bewoners), omdat ze anders gedwongen werden in Duitsland te gaan werken. Omdat de mijnen van zoveel belang waren voor de oorlogsindustrie, hoefden gelukkig niet veel jongemannen van onze parochie naar Duitsland. 

Maandag 27 april overleed in de leeftijd van 76 jaar mevrouw Marianne Penders-Winkels. Lees hier het IM door pastoo Heemels

Op maandag 13 april overleed in de leeftijd van 81 jaar de heer Ger Spapens. Lees hier het I.M door pastoor Heemels