Op woensdag 21 augustus overleed in de leeftijd van 73 jaar mevrouw Lies Erkens-Pelzer. 

Gedoopt:

Op zondag 28 juli werd in het oude kerkje gedoopt: Vayen de Haan. 

Overleden:

Op dinsdag 18 juni overleed in de leeftijd van 78 jaar de heer Arnold Gillissen. 

Op woensdag 3 april overleed in de leeftijd van 96 jaar de heer Johan Claessens

Op 21 maart overleed in de leeftijd van 85 jaar mevrouw Annie Horssels-Gillissen

In Memoriam: Jan en Annie Hoekstra - Weijers, en Jo Berkers - Pullen 

In memoriam Ans Broeders- Van Item en Fré van Rijlaarsdam