1849 WbeStJanEgelzer Krismes, Opmaat tot Kerstmis 2018

Op zondag 9 december kunt u in de grote kerk van Eygelshoven, vanaf 18.00 uur tot ongeveer 19.30 uur, genieten van de jaarlijkse Egelzer Krismes, die voor de 24e keer door het Gilde van Sint Jan en de H. Pastoor van Ars georganiseerd is. Aan dit sfeervolle kerstconcert nemen nagenoeg alle Eygelshovense muziekverenigingen deel, instrumentaal of vocaal: Harmonie St. Caecilia, gemengd kerkelijk zangkoor St. Johannes, De Hoeszengerkes, jeugdkoor De Zanglijsters, Jokojo en accordeonvereniging Accordia.

Het Gilde heeft, zoals elk jaar, ook dit jaar er weer naar gestreefd om naast genoemde muziekverenigingen ook Eygelshovenaren bij deze luisterrijke kerstviering te betrekken die geen lid zijn van voornoemde verenigingen maar ongetwijfeld het musiceren een warm hart toedragen. Zo kunt u genieten van Le Tre Voci en ook Maartje Kleijnen zal haar muzikale kunsten ten gehore brengen. Tevens is er voor alle bezoekers vaker de gelegenheid bij een aantal zeer bekende kerstliederen aan de samenzang deel te nemen. Het kerkinterieur, in kerststijl versierd, zal ongetwijfeld bijdragen aan de warme sfeer die de Egelzer Krismes de afgelopen 23 jaren kenmerkte.

Via een vrije gave bent u in de gelegenheid ook in materiële zin uw waardering uit te brengen voor de inspanningen van de leden van het Gilde van St. Jan. Na het officiële programma van de Egelzer Krismes is er voor alle bezoekers en de optredende muzikanten en solisten gelegenheid gezellig na te praten in het Sint Jansheem met een kop koffie en kerststol, of met een ander drankje.

Het Gilde van St. Jan en de H. Pastoor van Ars hoopt u op zondag 9 december om 18.00 uur tijdens de Egelzer Krismes, een muzikale evenement waaraan ca. 160 Eygelshovenaren belangeloos hun medewerking verlenen, van harte als luisteraar én als meezinger te kunnen begroeten!